A Damia’, ho fatto ‘na cacata

Totti:”A Damia’, ho fatto ‘na cacata…”
Tommasi:”Ma Francesco… si dice FECI!”
Totti:”C’hai ragione! a Damia’, feci ‘na cacata…”