Ho visto becchini

Ho visto becchini annoiarsi nei tempi morti.