In politica

In politica la logica è la puttana di tutti.