Approccio per strada

Approccio per strada: Lui: “A bionda tinta…”. Lei: “A stronzo naturale…”