Caro Babbo Natale, come regalo

Bambino: “Caro Babbo Natale, come regalo quest’anno mandami un fratellino”.
Babbo Natale: “Caro bambino, mandami tua madre”.